Solidt underlagt til asfaltering

Afretning af kørearealer hos Ringsted Biogasanlæg

Kærlingebrogaard har afrettet hele området omkring  Ringsted Biogasanlæg med henblik på etablering af asfalt.
Vi kørte alt materiel til Ringsted, hvor der skulle graves af og bygges et solidt fundament op, så asfaltentreprenøren kunne gå direkte til opgaven.

På en opgave som denne har vi den store fordel, at alt maskineri er tilgængeligt in-house. Vi er således ikke afhængige af underentreprenører og vi løste opgaven på 4 arbejdsdage.