Solid fundering og præcis afretning i underentreprise

Slip for ansvaret for egne maskiner og indlejet personale, og brug os til dine afretningsopgaver.
Det gør mange entreprenører og anlægsgartnere allerede.

Det kan betale sig at lade Kærlingebrogård  udføre forarbejdet
Vi udfører fundering og  afretning for entreprenører og anlægsgartnere, som  efterfølgende selv lægger belægningen.

Vi råder over særdeles præcist afretningsmateriel, hvor vi afslutningsvis afretter med 2 cm 0,8 grus. Vores Kilver afretter er styret af en GPS-baseret totalstation, hvor alle kotedata  indskrives, når de er opmålt på pladsen. Når den først er programmeret, bliver resultatet perfekt – hver gang! Fordi vi har stor erfaring i at bruge udstyret.

Specialister i niveauskift og fald i flere retninger
Har du opgaver med flere niveauer, hvor der skal etableres køreveje, er vi specialister i netop denne type afretning og brolægning. Ligeledes opgaver, hvor der kræves helt særlig præcis afretning. Har du en stor lagerplads eller andre opgaver med mange forskellige fald, løser vi dem med stor præcision.

Du slipper for ansvaret for afgravning, fundering og afretning. Det tager vi!
Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan et samarbejde med Kærlingebrogård kan fungere.

Gi’ os en skov – og vi gør den klar til belægning!

Vi starter med det værste vildnis – og afleverer det klar til belægning.

Gi’ os en skov – og vi gør den klar til belægning!
Mindre kan også gøre det, men vi starter med det udgangspunkt, du har.
Billedet er fra en opgave for SK Forsyning i Slagelse.  Her skulle der flere steder først fældes træer, graves rødder op og bortkøres temmelig mange kubikmeter rødder og jord.

Allerede i denne fase bruger vi de indsamlede data fra vores Kilver afretter, så vi ved præcist, hvor meget vi skal grave af. Disse data bruges i den fortsatte process, og er udgangspunkt for den endelige kote, når vi afslutningsvis afretter med 2-3 cm afretningsgrus i 0,8.

Du sparer mange bekymringer ved at lægge denne del af din belægningsopgave ud til en erfaren samarbejdspartner som os.

Opbygningen af underlaget

Opbygningen tilpasses selvfølgelig formålet.
De fleste opgaver, vi udfører i underentrepriser er dog til tung trafik.

Opbygningen af underlaget
Vi sætter en stor ære i at holdbarheden på vores løsninger er upåklagelig.
Derfor gøre vi meget ud af at etablere det helt korrekte underlag. Der er naturligvis forskel på, om der skal funderes til  en gårdsplads eller til en stor lagrplads med meet tund trafik. De fleste af vores opgaver i underentreprise ligger dog i den sdste kategori.

Med vores meget nøjagtige udstyr, kan vi sikre at afgravningen udføres så præcist, at der kun skal bruges nøjagtig det fyldmateriale, der er nødvendigt. Hverken mere eller mindre. Det kan godt betyde noget for både økonomi og kvalitet.

Vi har selv alle maskiner  til rådighed, så vi planlægger hele forløbet uden andre interessenter end transportører til bortkørsel af jord.

Vi graver  ned til ca.  60-63 cm under endelig afretning. Dvs til underkant belægning. De nederste 40 cm fyldes med stabilgrus i 0-100 mm. De næste 20 cm fyldes med stabilgrus i størrelsen 0-10mm. Når dette er rettet af, kan vi foretage slutafretning en med afretningsgrus i 0,8 i et lag på bare 2-3 cm.

Menbran kan lægges ind, hvor det foreskrives.

Endelig afretning

De sidste 2-3 cm er altafgørende for en solid og sikker belægning.

Endelig afretning
En effektiv kombination af præcis teknologi og erfarent håndværk.

Vores Kilver afretter trækker  afretningsgruset på plads i et lag på 3-4 cm. Laget pladevibreres ned til 2-3 cm og et nu kørefast og klar til belægning.

Totalstationen
På det nederste billede ser du et apparat i baggrunden. Det er vores totalstation, som udsender koterne til afretterens modtager.  Den er  med i hele forløbet og udgangspunkt for alt arbejde fra udgravning til endelig afretning.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have   en samtale om et eventuelt samarbejde. Du vil hurtigt opdage, at i langt de fleste tilfælde er det en rigtig god forretning.