Regnvandsopsamling

Kærlingebrogård er  specialister i etablering af underlag og belægning til regnvandsopsamling.

Regnvandsopsamling i belægninger og underlag

Kærlingsbrogård A/S har specialiseret sig i etablering af belægninger med regnvandsopsamling.Løsningen er egentlig ret enkel, men kræver  viden om opbygning af underlaget.

Depot og vandafledning
I den nederste del af underlaget etableres op til 50cm materiale, der understøtter belægningen på lige fod med andre typer materiale. Dette materiale har blot den egenskab, at den kan absorbere vand og holde på det, indtil det bortledes gennem planlagte afløb. På denne måde skaber man et regnvandsdepot, som forsinker belastningen på områdets kloaksystemer betragteligt.

Pladser og kørebaner
Løsningen vil i fremtiden blive brugt mere og mere under f.eks. kørebaner og veje i alle typer terræn, hvor overskydende vand er et problem.

Rådgivning ved projektering
Har du behov for input i forbindelse med projektering af områder, hvor regnvandsopsamling kunne være en mulighed,  så tag fat i os. Vi bidrager gerne med viden og erfaring, så du får et forspring på klimafronten i kampen mod vandmasserne.

Du er  velkommen til at kontakte Jacob og få en uforpligtende snak om din belægningsopgave. Vi er hurtige med tilbuddene og vi ved, hvad vi taler om.

Vi udfører etablering af underlag med regnvandsopsamling til større anlæg, hvor kloakker kunne blive overbelastet i særlige tilfælde. Løsningen kan opsamle op til 0,5 m3 vand pr. m2. Depoterne siver efterfølgende ud  af underlaget gennem planlagte  afløb.